Titles

Library Catalogue ยป Titles

1 matching record(s)

I (Stack)Akademiya Nauk SSSR

Akademiya Nauk S.S.S.R. Institut Istorii Estestvoznaniya i Tekhiki, Muzei M.V. Lomonosova v Leningrade

Moscow-Leningrad, 1964. General editor, V. L. Chenakal. Transferred to Bodleian, September 2017.

[1964-207]

1964


« Return to titles list