Titles

Library Catalogue » Titles

1 matching record(s)

MAR (Stack)Weedon, Kaye

“Sounder, skivemaskin, bonus, Phillips-kode og <>: Utoverres innovasjoner forbedret telegrafien gjennom 50 ar”

in Volund (Norsk Teknisk Museum Arbok) 1985, pp. 48-74. Presented by the Marconi Corporation.

[2004-159/58]

1985


« Return to titles list